Sửa chữa, Bảo trì thiết bị phòng sạch

 • Kiểm tra, sửa chữa hỏng hóc phát sinh
 • Đánh giá tình trạng kỹ thuật
 • Đo kiểm thông số phòng sạch
 • Đo kiểm rò rỉ, hiệu suất màng lọc
 • Bảo trì, thay thế vật tư tiêu hao phin lọc
 • Thẩm định phòng sạch
 

Sửa chữa, Bảo trì điều hòa, chiller, AHU

 • Kiểm tra, sửa chữa hỏng hóc phát sinh
 • Đánh giá tình trạng kỹ thuật
 • Đo kiểm thông số, hiệu suất thiết bị
 • Bảo trì, vệ sinh điều hòa, chiller
 • Thay thế phụ kiện tiêu hao bao gồm lọc, tách dầu
 • Đánh giá hiệu suất hoạt động thiết bị

Sửa chữa, Bảo trì thiết bị dây chuyền sản xuất

 
 • Kiểm tra, sửa chữa hỏng hóc phát sinh
 • Đánh giá tình trạng kỹ thuật
 • Kiểm tra rung động, nhiệt, khuyến cáo thay thế
 • Xây dựng list vật tư dự phòng
 • Đánh giá hiệu suất hoạt động tổng thể thiết bị OEE

Sửa chữa, Bảo trì thiết bị phụ trợ

 • Kiểm tra, sửa chữa hỏng hóc phát sinh
 • Đánh giá tình trạng kỹ thuật
 • Xây dựng hướng dẫn vân hành, checklist
 • Xây dựng list vật tư dự phòng

Sửa chữa, Bảo trì hệ thống PCCC

 • Kiểm tra, sửa chữa hỏng hóc phát sinh
 • Đánh giá tình trạng kỹ thuật
 • Xác định và bổ sung vật tư theo tiêu chuẩn hiện hành
 • Cung cấp vật tư, linh kiện
 

Sửa chữa, bảo trì kết cấu nhà xưởng,

sơn sửa nhà máy

 • Kiểm tra, sửa chữa hỏng hóc phát sinh
 • Đánh giá tình trạng kết cấu hàng năm
 • Xây dựng, cải tạo cơ bản
 • Nâng cấp, di chuyển, làm mới
 • Sơn sửa, đánh rỉ làm mới máy móc